Publikované

Filtračné zariadenie na odsávanie liatinového prachu

Odsávání při obrábění litiny

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie liatinového prachu <<

>>späť na GIDLY AKADEMIE <<

 

V katalógu GIDLY máme zahrnuté filtračné jednotky, ktoré sú svojou konštrukciou priamo určené pre využitie v aplikáciách pre odsávanie liatinového prachu. Náš katalóg zahŕňa 17 základných filtračných zariadení pre odsávanie liatinového prachu odstupňovaných podľa požadovaného odsávacieho výkonu.

Špecifikácie odsávanie liatinového prachu

Medzi liatinové prachy v tejto skupine filtračných zariadení radíme prach, ktorý vzniká pri tryskanie, brúsenie či obrábanie liatinových odliatkov. Liatinový prach obsahuje veľmi jemnú frakciu, ktorá má tendenciu přicpávat póry filtračného média filtračného zariadenia. Liatinový prach separovaný na filtračnom médiu je mazľavý, ťažšie regenerovateľný a vyžaduje pre systémy kontinuálneho odsávanie väčšiu filtračnú plochu filtra, než je to treba u zlievarenského piesku. Liatinový prach je abrazívny, ťažký, častice ich delí prevažne do hrubej a veľmi jemné frakcie. Na podlahe je vzhľadom k obsiahnutému grafitu prach klzký.

Odsávanie liatinového prachu

Odsávanie vrhačov liatinových odliatkov

Vrhača slúži pre základné očistenie liatinových odliatkov od zvyškov zlievarenského piesku. Pri procese tryskanie do systému odsávania dostávajú ako častice abrazíva z vrhača, tak i časť piesku a liatinového prachu. Za jednotlivými tryskači sú preto v odsávacom potrubí zaradené separátory, ktoré majú zabezpečiť, aby sa do filtračného systému dostávali iba prachové častice liatiny a nedochádzalo tak k odsávanie abraziva, ktoré v tryskáči cirkuluje. Tryskaciem strojom sú väčšinou už od výrobcu vybavené patričnými predodlučovačami a výrobca tiež stanovuje požiadavky na odsávací systém. Odsávacie výkony pre vrhača liatiny sa podľa ich veľkosťou pohybujú okolo Q = 3000 – 10 000 m3 / h na jeden stroj.

Odsávanie tryskacích komôr liatinových výrobkov

Tryskacie komory sú využívané pre povrchové úpravy rozmerných liatinových odliatkov. Tryskanie prebieha manuálne pracovníkom pomocou tlakového dýzy s tlakovom vzduchom a abrazívom. Tryskacie komory sú veľmi náročné na potrebu odsávacieho výkonu. Odsávanie je zabezpečené pomocou odsávacích mriežok, umiestnených v spodnej časti po stranách tryskacieho boxu, ďalej pomocou odsávacieho potrubia vedené do filtračného zariadenia a prefiltrovaný vzduch je vedený späť do hornej časti tryskacie kabíny. Stanovenie odsávacieho výkonu prebieha podľa objemu tryskacie kabíny s uvažovanú 100 – 150 násobnou výmenou vzduchu. Odsávacie výkony sa tak pohybujú podľa veľkosti tryskacích boxov od 10 000 do 100 000 m3 / h.

Odsávanie brúsenie liatiny – veľké brousící priestory

Odsávanie je realizované v podlahe brusiarne pomocou odsávacieho rozvodu umiestneného v betónových kanáloch. Spodná odsávanie brúsiacich pracovísk je spravidla realizované v uzavretých brúsiacich kabínach, kde je znečistená vzdušnina odsávaná spodkom, následne vedená do filtračného zariadenia, kde dôjde k odfiltrovanie prachových častíc a následne vrátená späť do vrchnej časti brúsiace kabíny. Prúdenie vzduchu vo vnútri brúsiaci kabíny je teda zhora – dole o odporúčanej rýchlosti cca 0,3 m / s. Odsávací výkon odporúčame stanoviť 800 – 1000 m3 / h na 1m2 podlahovej plochy brúsiaci kabíny. Vzhľadom na silný požiadavok na odsávacie výkony pri systéme spodného odsávania odporúčame brúsiaci priestor rozdeliť do viacerých sekcií, ktoré sú od odsávacieho potrubia oddelené uzatváracími klapkami a je tak možné odsávací výkon sústrediť do priestorov, kde je odsávací výkon treba.

Odsávanie obrábanie liatiny.

Pri obrábaní liatiny frézovaním či sústružením dochádza okrem vzniku okovín aj k prášeniu v okolí nástroja. Odsávanie v tomto prípade neslúži k nasávaniu hobliny, ale k eliminácii šíreniu prachových podielov liatinového prachu do okolitého priestoru. Prach odsávaný do filtračného systému je veľmi jemný, lepkavý a pokiaľ nie je dostatočne odsávaný, pretože je elektricky vodivý, môže spôsobovať problémy s elektroinštaláciou na stýkačov.

Špecifikácie filtračného zariadenia pre odsávanie liatinového prachu

Filtračné zariadenie uvedené v katalógu GIDLY  sú textilné filtračné jednotky vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúde tlakového vzduchu. Zo skúseností z jednotlivých aplikácií v zlievarniach dosahuje životnosť filtračného média viac než 20 000 prevádzkových hodín, bez nutnosti akéhokoľvek manuálneho dočisťovanie. Filtračným médiom sú ploché, hladké rukávce z netkanej textílie s plošnou hmotnosťou 600 g / m2. Filtračné médium neobsahuje záhyby, v ktorých by dochádzalo k usadzovaniu prachu a je veľmi mechanicky odolné proti pretrhnutiu či predratiu. Hodnota zvyškového úletu prachových častíc je od 1 mg / m3 do 5 mg / m3, čo umožňuje prefiltrovanú vzdušninu vracať späť do pracovných priestorov a cez zimné obdobie tak šetriť náklady na vykurovanie.

Odporúčané prevedenie odsávacieho potrubia u liatinového prachu

Pri aplikáciách odsávanie liatinového prachu odporúčame voliť prevedenie odsávacieho potrubia skupiny SK III tj. Hrubostenné, zvárané potrubia. Komponenty potrubia ako sú kolená, klapky a odbočky sú zaťažované účinky abrázia od odsávaného prachu. Aj napriek masívne prevedenie týchto komponentov nemožno vylúčiť, že po určitej dobe nedôjde k ich poškodeniu abráziou.

Filtračné zariadenie na odsávanie liatinového prachu v katalógu GIDLY

Pre vyhľadanie konkrétnej zostavy filtračného zariadenia a ventilátora postupujte prosím na stránku katalóg a cenník. Z výberu katalógu vyberte filtračné zariadenie. Z ponuky aplikácií vyberte „odsávanie liatinového prachu“. V následnom kroku vyberte požadovaný odsávací výkon filtračného zariadenia. Výsledkom bude zostava pozícií – filtračné zariadenie + ventilátor + hlukotlumící box ventilátora ktorými je filtračná jednotka tvorená. Komponenty môžete vložiť do rozpočtu.

 

>> prejsť na stránku filtračných zariadení pre odsávanie liatinového prachu <<

>> späť na GIDLY AKADEMIE <<