Produkty – filtračné jednotky

Produktová skupina filtračných jednotiek zahrňuje najpoužívanejšie typi filtrov, používaných v priemyslových provozoch v jednotlivých kategóriách

Filtrační zařízení

( dozvedieť sa viac) / (do katalogu)

Filtračné jednotky FGI-CARM GH sú určené pre kontinuálne odlučovanie prachových podielov z odsávanej vzdušniny. Jedná sa o stacionárne filtračné jednotky, vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúdu tlakového vzduchu. Filtračné zariadení disponuje dlhodobou životnosťou filtračného média a to minimálne 20 000 prevozných hodín bez nutnosti zásahu obsluhy.

Filtračné zariadenie pre sila

( dozvedieť sa viac) / (do katalógu)

Filtračné jednotky FGI-CARM V – silo filtre – sú určené pre umiestnenie na proti prírube zásobníku alebo sila materiálu. Svoju funkciu zaisťujú filtráciou vzduchu vychádzajúceho zo sila pri plnení pneumatickou dopravou, či odprášení sila pri plnení redlerovým dopravníkom. Separovaný prach je z filtračného zariadenia odvádzaný voľným výsypom späť do zásobníku či sila.

Bodové filtry

( dozvedieť sa viac) / (do katalógu)

Filtre FGI-CARM V-BF – bodové filtre – sú určené pre umiestnenie na proti prírube dopravníku. Svojou funkciou zaisťujú udržovanie podtlaku vo vnútornom priestore dopravníku. Podtlak v dopravníku je dôležitý z toho dôvodu, aby sa prach nešíril cez prípadné netesnosti do okolitého prostredia dopravníku. Separovaný prach je z filtračného zariadenia odvedení voľným výsypom späť do dopravní cesty.