Filtračné zariadenie pre silá – SILO FILTER

2

 

>> späť na stránku produktovej skupiny <<

Filtračné jednotky pre odvzdušnenie síl

Filtračné jednotky G&G JFR-Z – silo filtre – sú určené pre umiestnenie na protiprírube zásobníku či silá materiálu. Svojou funkciou zabezpečujú filtráciu vzduchu vychádzajúceho zo sila pri plnení pneumatickú dopravou, či odprášenie silá pri plnení redlerovým dopravníkom. Separovaný prach je z filtračného zariadenia odvádzaný voľným výsypom späť do zásobníkov či sila. Filtre sú vybavené systémom automatickej regenerácie pomocou pulzov tlakového vzduchu. Filtračným médiom sú hladké, ploché rukávce z filtračnej tkaniny. Tieto filtre je možné inštalovať ako pre neexplozní tak explózne prachy. Systém zabezpečenia voči tlakovej vlne pri prípadnej explózii v zásobníku zabezpečuje bezpečnostný systém silá. Filtračné zariadenie je možné inštalovať v prevedení pretlakovom (bez pomocného ventilátora), alebo podtlakovom s pomocným ventilátorom. Pretlakový systém odvzdušnenia síl je využívaný u hermeticky tesných zásobníkov, kde vplyvom pretlaku od pneumatickej dopravy nehrozí únik prachových častíc mimo filtračné zariadenie. Filtre vybavené pomocným ventilátorom sú využívané u zásobníkov, kde je vhodné udržiavať neustály podtlak. Jedná sa predovšetkým o zásobníky, pri ktorých dochádza k plneniu materiálom pomocou redlerových dopravníkov, ale výnimkou nie sú aj zásobníky sa systém pneumatického plnenia pomocou jednej alebo viacerých pneudoprav.

Predstavenie filtračného zariadenia

Popis filtračného zariadenia

Jedná sa o integrovateľné filtračné zariadenie (vnútorný priestor filtra je súčasťou priestoru sila) prachových podielov s automatickou regeneráciou filtračného média pomocou protiprúdu tlakového vzduchu. Regenerácia filtračného média prebieha cyklicky v nastavených časových intervaloch s možnosťou riadenia podľa aktuálnej tlakové straty filtračného média. Odsávacie výkon filtračného zariadenia je stanovený použitým ventilátorom podľa typu materiálu a požadovaného zaťaženia filtračnej plochy. Filtračné zariadenie je v prevedení pre umiestnenie na zásobníku ako vo vnútri, tak zvonku výrobnej haly bez nutnosti zastrešenia.

Životnosť filtračného média

Výrobcom garantovaná životnosť filtračného média pre silo filtre je minimálne 15 000 prevádzkových hodín, alebo minimálne 2 roky. Filtračné zariadenie nie je nutné počas životnosti filtračného média manuálne čistiť. Filtračné médium neobsahuje záhyby tak ako u patrónových filtrov, čo významne uľahčuje proces regenerácie filtračného média.

Predstavenie filtračného média

Filtračné médium tvorí vysoko mechanicky odolná netkaná textília, ktorá je v podobe vrecka nasunutá na pevný kovový rám. Pri výmene filtračného média sú postupne z filtračnej jednotky odstránené  filtračné elementy, filtračné tašky odstránené z kovového rámu, a nasadené nové. Kovový nosný rám je opakovane využívaný – dochádza iba k výmene textilného filtra.

 

>> späť na stránku produktovej skupiny <<